Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

फरेक्स को बारेमा कहिल्यै नसुनेको मानिसहरुलाई यो तालिमले तपाईलाई धेरै नै सहयोग गर्ने छ । विशेष गरी फरेक्स को आधारभूत विषयहरुलाई समेट्दै तालिमहरू िनर्माण गरिएको छ । 

फरेक्स भनेको के हो ? फरेक्स ट्रेडिङको अर्थ के हो ? यसको बजार विश्वमा कस्तो छ ? यसमा कस्तो कस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने तथ्यपुर्ण कुराहरु समेटेर यो तालिम तयार गरिएको छ । 

यो तालिमले त्यति मात्र नभई फरेक्सको यात्रा तय गर्ने एउटा गोरेटो पनि प्रदान गरिदिनेछ ।

 

यो भित्र निम्न कुराहरु सिक्न पाउनुहुनेछ ।